Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

Vítejte na Moudrém Baobabu!

Přednášky a semináře jsou pro Vás, kdo chcete, aby se Váš život ubíral směrem, kterým si Vy sami přejete. Mnohdy nevíme, jaké jsou naše možnosti, a proto vybírám různá témata a různé možnosti a způsoby, které Vás mohou inspirovat ve Vašem životě.

Existují cesty a zákonitosti, které fungují na světě od pradávna. Bohužel, jsme na
spoustu z nich zapomněli nebo jim nepřikládáme v našem životě velký důraz.

Každý jsme „strůjce svého štěstí" a k němu vedou převážně tyto cesty - cesta
k sebepoznání, cesta ke změně stylu života, k uspořádání Vašich životních hodnot,
k pochopení sebe sama a porozumění, proč se Vám v životě děje právě to, co prožíváte.

Uvědomte si svoji výjimečnost, podpořte Vaše sebevědomí, sebejistotu a sebedůvěru.

„ Život se sebou samým může být tím nejbáječnějším zážitkem, jaký si jen lze představit. Můžete se ráno vzbudit a radovat se z toho, že budete trávit další den ve své společnosti" Louise L. Hay

Těším se na setkání s Vámi!
Petra Kaderková

Novinky a semináře

26.01.2019 Výchova a nemoci dětí 0-18 let z hlediska psychosomatiky

Seminář je přesunut z termínu 7.11.2018 na termín sobota 26.1.2019 z důvodu nemoci lektorky.

Celodenní seminář MUDr. Jarmily Klímové a Mgr. Michaely Fialové, autorek knihy "Proč a jak psychosomatika finguje".

Na semináři se dozvíte souvislosti a propojení mezi výchovou a nemocemi dětí.

Jak ovlivňuje pouhá přítomnost jednoho či druhého rodiče zdraví dítěte?

Kdy, jak a proč je důležitá přítomnost mámy a kdy táty?

Co se děje, když rodič není přítomen nebo neplní svou rodičovskou roli, Potažmo partnerskou roli?

Co může udělat pro zdraví dítěte máma a co táta?

Na semináři se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky.

24. a 25.11.2018 KURZ SEBEZMĚNY dvoudenní intenzivní seminář s Draganem Vujovičem

Pro naši dobu jsou nejdůležitější tyto klíčové dovednosti:

KOMUNIKACE - VZTAHY/ EMOCE - KREATIVITA - VDĚČNOST

Největší problémy v oblasti mezilidských vztahů (v soukromém i pracovním životě) vznikají z důvodu nedostatku komunikačních dovedností a emocionální nevyjádřenosti.

Záměrem tohoto dvoudenního kurzu je naučit se techniky, které Vás skvěle vybaví právě v oblasti komunikačních a emocionálních technik. Protože všechno (kvalita zdraví, vztahů, štěstí atd.) ve vašem životě vychází z kvality vztahu, který máte se sebou, je dalším záměrem tohoto kurzu předat vám principy a nástroje, na základě kterých můžete budovat kvalitní sebeúctu a vděčnost.

Všichni chceme vývoj a vyšší kvalitu života, ale bez sebezměny to nikdy nejde.

Finálním záměrem tohoto kurzu je naučit vás, jak používat problémy a neúspěchy tak, abyste se pozměnili a vytvořili podmínky pro další růst na své životní cestě. Tím se stáváte neporazitelným „bojovníkem" a tvůrcem nepřetržitého vývoje.

kurz sebezmeny

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook