Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

Vítejte na Moudrém Baobabu!

Přednášky a semináře jsou pro Vás, kdo chcete, aby se Váš život ubíral směrem, kterým si Vy sami přejete. Mnohdy nevíme, jaké jsou naše možnosti, a proto vybírám různá témata a různé možnosti a způsoby, které Vás mohou inspirovat ve Vašem životě.

Existují cesty a zákonitosti, které fungují na světě od pradávna. Bohužel, jsme na
spoustu z nich zapomněli nebo jim nepřikládáme v našem životě velký důraz.

Každý jsme „strůjce svého štěstí" a k němu vedou převážně tyto cesty - cesta
k sebepoznání, cesta ke změně stylu života, k uspořádání Vašich životních hodnot,
k pochopení sebe sama a porozumění, proč se Vám v životě děje právě to, co prožíváte.

Uvědomte si svoji výjimečnost, podpořte Vaše sebevědomí, sebejistotu a sebedůvěru.

„ Život se sebou samým může být tím nejbáječnějším zážitkem, jaký si jen lze představit. Můžete se ráno vzbudit a radovat se z toho, že budete trávit další den ve své společnosti" Louise L. Hay

Těším se na setkání s Vámi!
Petra Kaderková

Novinky a semináře

6.4.2019 JAK SLOVY A MYŠLENKAMI MĚNÍME NÁŠ ŽIVOT - celodenní seminář s Monikou Hasalovou

Tvé slovo a tvá myšlenka utvářejí tvůj život.

To jsme slyšeli tolikrát, ale jak se to děje?

Jak vlastně funguje mysl?

Jak to, že některé pozitivní afirmace nefungují a jindy se přání vyplní?

Některá slova nebo fráze používáme ve svém životě nevědomě, automaticky a ani si to neuvědomujeme. Jestliže energie našich myšlenek stále působí - co vlastně vytváříme, v sobě a okolo sebe?

13.4.2019 JAK NASTAVIT HRANICE - celodenní seminář

Pokud necháváme druhé zacházet za naše osobní hranice, necítíme se v dobře.

Často konáme a reagujeme na úkor sebe.

To způsobuje frustraci, pocity nespokojenosti a následně může přerůst v nemoc.

Jak lze nastavit hranice bez křiku, prosazování se, výčitek, hádek, manipulace a konfliktů?

Jak vyjádřit, že se mi něco nelíbí a jsem s nespokojený/á?

Chcete být milující a chápající empatická maminka, partner/partnerka, kolega/kolegyně, šéf/šéfová a současně předat ostatním vědomí, že na světě žijí i jiní lidé, že je důležité brát na ně ohledy?

Chcete se společně domlouvat na tom, jak být spolu, abychom mohli být spokojení všichni?

Jak nastavit hranice

4.4.2019 PSYCHICKÉ ASPEKTY IMUNITY

Imunita = obranyschopnost, chrání organismus před škodlivými vlivy a udržuje jeho integritu = soudržnost a celistvost. Mnoha způsoby a na mnoha úrovních.

Psychika má na řízení a regulaci těla neoddiskutovatelný vliv.

Naše postoje, názory na svět kolem a sebe v něm, naše myšlení i následné jednání, způsob našeho prožívání může naši imunitu posílit i oslabit.

Jakými postoji a myšlenkami oslabujeme imunitu a jak to lze změnit?

Stěžejním je pro imunitu téma agrese, který žijeme jako princip v mnoha podobách, ale kterého se bojíme – agresi totiž mylně chápeme pouze jako útoky a nebezpečí a zaměňujeme ji s násilím.

Jak tedy s tématem agrese v našich životech zacházet, aby prospíval?

Jak tento princip přijmout a integrovat do našich životů?

Psychické aspekty imunity

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook