Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

Nadační fond Jiřiny Prekopové

Poslání nadačního fondu PhDr. Jiřinky Prekopové

Posláním nadačního fondu je zajistit šíření osvěty a vzdělávání s cílem obnovit lásku v rodinách – mimo jiné prostřednictvím pozitivního rodičovství jako způsobu výchovy a základní životní formy vycházející z poznání a  zkušeností paní PhDr. Jiřinky Prekopové.
Naší vizí je bezvýhradná láska, která je nejpodstatnější usměrňovací silou v životním stylu rodiny. Má být prožívána jak mezi manželi, tak mezi rodiči a dětmi. Bezvýhradnost znamená, že lásku musíme žít i navzdory všem výhradám, které lásku kazí a rozbolestňují. „V dobrých  i ve zlých časech“, slibuje se při svatbě.
Není možné, aby celoživotní vztah manželů probíhal jen v  harmonii. Nežili by v pravdě. Vždyť se různí ve vývoji své osobnosti co do myšlení, cítění a hodnocení, co do postojů, nároků, očekávání, temperamentu a  osobitého projevu. Trvají-li jeden z nich nebo oba na svém, musí dojít ke konfliktům a emocionálnímu stresu. Musí se to tak přihodit, aby každý mohl vyvíjet svou osobnost. Konflikty v lásce patří k životu. Jen přes ně se dá láska obnovovat.
Milovat by se ale měli přesto, že neodpovídají přáním toho druhého. Jde o to, aby se nepřizpůsobovali slepě za cenu ztráty vlastního Já anebo, aby v důsledku neschopnosti odpustit či kompromisu nevzdávali lásku a neopouštěli se. Aby si byli vědomi ceny takové lásky, je nutné, aby se spolu upřímně a pravdivě konfrontovali.
„Netrvám na tom, aby ses měnil. Mám tě ráda tak, jak jsi. I s tvými nedostatky. Ale chci abys věděl, jak mi při tom je.“ A když jsou tak plni vzteku a rozčarování, že by nejraději zařvali „nech mne na pokoji!“, ukázali tomu druhému záda a přibouchli za sebou dveře, měli by si umět zapovědět instinktivní nutkání k útoku a k útěku a podržet se v náručí, aby vyplavili všechnu nahromaděnou bolest a zase se jako milující lidé našli.
Toto je jediné správné řešení konfliktů mezi lidmi, protože spočívá na lidských možnostech tváří v tvář, na empatickém zrcadlení a vůli, obnovit i přes překážky bezvýhradnou lásku.

Desatero obnovy lásky v rodině podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové

Desatero ke stažení

Motto:,, Je lepší zapálit svíčku nežli lamentovat nad tmou.“ (staré čínské přísloví)

  • Přijímej sám sebe takového jaký jsi a měj se rád, i když chybuješ.
  • Přijímej své vlastní rodiče takové jací jsou a přijímej je v úctě, i když chybují.
  • Přijímej partnera i s jeho rodinou takové jací jsou a přijímej je v úctě, i když chybují. Protože bez nich by nebyla ani tvá současná rodina.
  • Věz, že každý člověk v systému své rodiny má nezaměnitelné místo, kterého se mu dostává již jeho příchodem.
  • Věz, že početí dítěte je aktem přijetí a žití bezpodmínečné lásky k dítěti. Vnímej jedinečnost těhotenství každé ženy a dávej jí podporu na této nelehké cestě.
  • Jakožto děloha dává pevné hranice tvému dítěti, tak i ty mu dávej zažít tuto nepostradatelnou jistotu, bezpečí a důvěru ve tvém náručí. V pravý čas však dopřej dítěti svobodně se odloučit, dej mu možnost rozvinout se a podpoř ho v jeho zvědavosti, podnikavosti a tvořivosti.
  • Dbej na to, aby tvé vyjadřování bylo jednoznačné; tvé ano je ano a tvé ne je ne.
  • Uč se, že nejprve je důležité vnímat a vyjadřovat své vlastní pocity plynoucí ze vztahu, aniž bys toho druhého kritizoval, odsuzoval a ponižoval. Bez toho se nemůžeš emočně konfrontovat a vcítit do druhého. Dbej na to, abys proměnil hádku v usmíření dříve, než slunce zapadne.
  • Věz, že trestáš-li dítě bitím, posíláním pryč, mlčením, ignorací a zastrašováním, dítě se cítí opuštěné, nepřijaté a bez lásky. Vychovávej dítě ne ve strachu a pod tlakem, ale v atmosféře lásky a radosti.
  • Žij výše uvedené v jednotném spojení s tvojí rodinou a tím dávej svým dětem vzor. Takto my lidé pěstujeme a obnovujeme bezpodmínečnou lásku v rodině.

Více najdete na: www.prekopova-nadacnifond.cz

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook