Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

6.10.2018 RODIČing FESTIVAL - celodenní běh přednášek pro rodiče

Víte, co všechno můžete jako rodiče ovlivnit pro budoucnost svých dětí?

Být rodičem se učíme až v momentě, kdy jimi jsme. To, co nás v mnohém ovlivňuje, jsou vzorce našich rodičů. Mnohdy se dostáváme do momentů, kdy sice víme, že tak, jak to dělali naši rodiče, vychovávat nechceme...ale nevíme, jak jinak.

Společně jsme pro Vás rodiče připravili celodenní program přednášek, které Vás mohou v mnohém inspirovat!

Rodičing 2018


  • Místo: Sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6 , Brno
  • Čas: sobota 6. 10. 2018 od 9:00 - 20:00 hodin
  • Vstupné: 800,- Kč ( při uhrazení do 30.8.2018 )  od 1.9.2018  1000,- Kč
  • Rezervace: nutná rezervace předem mailem na: petra@moudrybaobab.cz

Představuji Vám letošní lektory na RODIČingu :

Mgr. MARTINA HOLCOVÁ: „UKLIDÍM, AŽ DĚTI VYROSTOU"

"Zápasíte" při úklidu a domácích pracích s dětmi, sami se sebou, s partnerem?

Zajímá vás, jak se s tím vypořádávají ostatní?

Martina Holcová shrnula plno zajímavých a inspirativních pohledů různých lidí (i odborníků) na téma tak banální a obyčejné a přitom plné tolika emocí...

Pojďme se společně s Martinou zamyslet nad tím, zda má smysl vést děti doma k úklidu a domácím pracem.

Mgr. Martina Holcová je vzděláním humanitní environmentalistka pohybující se v několika oblastech vzdělávání, které spolu na první pohled úplně nesouvisejí, ale opak je pravdou. Prvním je téma multikultury, které vytváří mnoho otázek a méně odpovědí. Druhou je finský koncept Lesní mysli, který objevila při cestě s rodinou před 2 roky ve Finsku a zasadila u nás. Časově nenáročná jednoduchá cvičení umožňují být sám se sebou, uvědomovat si podstatné, objevovat nové. V její knize "Uklidím, až děti vyrostou", která se zabývá tématem úklidu a domácích prací a jeho ne - smyslu, a do které, stejně jako do rodinných kalendářů, přidala své ilustrace. Je maminkou 3 dětí, které rozhodně přispěly k napsání knihy „Uklidím, až děti vyrostou"J

Martina Holcová Rodičing Uklidím, až děti vyrostou

Mgr. LUCIE KÖNIGOVÁ: „JAK VZTAHY MEZI RODIČI OVLIVŇUJÍ CHOVÁNÍ DĚTÍ?"

Rodičovství je často začátek krize partnerství. Když vztah rodičů nefunguje - odnáší to všichni. Především děti. Muž a žena se často plně ponoří do role otce a matky.

Svůj partnerský vztah odsunou na druhou kolej. Děti postaví na první místo a vše jim obětují. Ačkoliv se to zdá na první pohled přirozené a správné, tak tento obvyklý model mívá často fatální následky a je destruktivní pro celou rodinu.

Jaké jsou hlavní omyly partnerství v rodičovství? Jaké následky způsobuje nefunkční vztah? Jak tomu předejít? Proč je důležité mít sebe na první místě, partnera na druhém a děti na třetím místě?

Mgr. Lucie Königová vystudovala Andragogiku - vzdělávání dospělých. Je koučka, mentorka partnerských vztahů, lektorka a autorka projektu i stejnojmenné knihy „(NE)GRAMOTNÝ RODIČ - Jak neselhat jako rodič".

Je ale především mámou 18leté dcery Belindy a 15letéhosyna Olivera. Ve svých produktech a programech předává koncentrovaně ty nejdůležitější osobní poznatky ze své role rodiče i poznání a zkušenosti ze své mnohaleté profesní praxe, především z koučinkového křesla.

Lucka: „Proto jsem se rozhodla řešit i víc příčiny. Věnovat se prevenci a osvětě. Pomáhám dospělým, aby se stali pro sebe i své blízké tím nejlepším člověkem v životě. Pokud totiž dospělí sami nedozrají, vychovávají opět jen nezralé plody."

„Jako kouč často řeším s klienty právě následky přístupu jejich rodičů. Vše co prožíváme v dětství, se nám zapisuje jako vnitřní pravda. Tyto vzorce se nám v dospělosti opět opakují jen s tím rozdílem, že se na našich „životních jevištích" objevují jiné postavy - partner, děti, šéf apod."

Tým kouček Lucie Königové pro Vás bude k dispozici po celý den RODIČingu!!

Negramotný rodič Rodičing

Prof. RNDr. ANNA STRUNECKÁ, DrSc.: „JAK PŘEŽÍT DOBU JEDOVOU?"

Autorka populárních knížek o době jedové provede posluchače škodlivinami všedního dne a ukáže, jak zmírnit zdravotní rizika vzniku poruch a nemocí ve vývoji dětí změnami životního stylu a výživou. Vysvětlí i potenciální rizika hormonálních disruptorů. Nové otázky rodičům přináší zvyšující se počet autistů. Prof. Strunecká patří ke světově uznávaným odborníkům v této oblasti. Upozorní na možnosti prevence i terapie poruch autistického spektra.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc vystudovala přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor biologie - chemie, specializace fyziologie živočichů a člověka, byla vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK. Ve své výzkumné práci se zaměřila zejména na funkci fosfolipidů a vápníku při transformaci fyziologických signálů a v procesech vzniku patologických stavů (anémie, schizofrenie, deprese, Alzheimerova nemoc). V této oblasti publikovala více než 250 vědeckých prací a kongresových sdělení. Vědecky zdůvodnila zdravotní rizika, která vyplývají ze zvyšujících se koncentrací fluoridů, iontů hliníku a dalších toxinů v životním prostředí. Byla řešitelkou řady vědeckých grantů, autorkou pěti odborných skript, členkou redakční rady časopisu News in Physiological Sciences (USA) a Fluoride, členkou několika českých a mezinárodních vědeckých společností.

V r. 1990 se začala zabývat „alternativní medicínou" v celé její šíři. Absolvovala měsíční kurs v Centru netradiční medicíny v Moskvě zakončený zkouškami a vydáním diplomu, učila se u kolegů z Maharishiho university (Iowa, USA), navštěvovala přednášky prof. Grofa, prof. Ignatěnka a mnoha jiných, aby velmi rychle začala hledat vlastní syntetizující přístup.

Po odchodu do důchodu se intenzivně věnuje jak psaní populárně-vědeckých článků a knih, ve kterých se zabývám zejména novými poznatky z oborů svého celoživotního působení, tak přednáškám pro veřejnost i odborníky. V r. 1995 dostala diplom Amerického biografického ústavu Žena roku.

Anna Strunecká Rodičing Doba jedová Rodičing Očkování Rodičing Knihy Strunecká Rodičing Jak přežít dobu jedovou 2

PAVEL HLAVOŇ, Sifu: „PROČ JE DŮLEŽITÉ SPRÁVNĚ DÝCHAT A HÝBAT SE?"

Již před 2500 lety sám Buddha učil své žáky nazírání těla, nazírání dechu i nazírání mysli.

V dnešní moderní době, zejména v posledních dvou dekádách, zažíváme úžasné kaleidoskopicky různorodé spektrum technik a různých praxí, které propojují tělo (pozici či pohyb těla) s dechem (pohybem dechu a energie) a s myslí (resp. pohybem mysli nebo klidným čistým vědomím).

V těchto technikách se propojují zkušenosti a učení prastarých Mistrů s náhledem moderních učitelů, fyzioterapeutů, mystiků, psycho-somatiků a dalších cvičitelů. Harmonické propojení této trojice tělo-dech-mysl navozuje u praktikujícího vnitřní klid a rovnováhu, která svým opakováním přejde do klidu a rovnováhy celé bytosti. Struktura těla se zprůchodní, svaly uvolní, nervy zrelaxují, hormonální systém se vyváží a energie začne volně proudit bez blokací celým tělem i kolem těla. Navazující pocity míru a harmonie, radosti a úplnosti vyplní praktikujícímu vnitřní prostor srdce i mysli. Úžasnou výhodou těchto vnitřních cvičení je, že si cvičící sám svojí empirickou zkušeností ověřuje platnost těchto výše uvedených výsledků.

Během našeho vyhrazeného času, s využitím starého čínského cvičení Qi Gong, si spolu srovnáme strukturu těla, protáhneme a uvolníme orgánové dráhy, což bude mýt za následek jemnou masáž vnitřních orgánů, rozproudění a posílení krve, a tím způsobené jemné prohřátí celého těla. Následně pak vyvážíme a posílíme nejdůležitější energetické kanály a centra. Tímto způsobem si sami budete moci „ochutnat" a zažít zkušenosti starých Mistrů.

Pavel Hlavoň, Sifu vyučuje Chen Tai Ji a jógu. Je představitel 21. generace mistrů, následovník této větve v ČR. Bojovým uměním se věnuje od roku 1985, studoval a pod vedením velmistra Chen Shi Honga. Je skvělým tátou tříleté StelinkySmile

Pavel Hlavoň Rodičing chen logo rodičing

MARK DZIRASA: „VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ JE PŘEDEVŠÍM VIBRAČNÍ INTERAKCE"

Nevíte, co si pod tímto názvem představit a o čem to bude? Věřte, že se to nedá jaksi slovy popsat. Smile Rozhodně se připravte na velké „AHA" momenty. I když některé velké věci jsou vlastně naprosto jednoduchéJ Mark je otcem dvou dětí a celoživotně pracuje i na tom, jak být dobrým rodičem pro ně.

Mark Dzirasa je především asi nejlepší speaker, kterého jsem kdy poznala! Je korporátní trenér, autor bestsellerů, motivační řečník a duchovní mentor. Za 20 let v businessu profesního a osobního růstu a psychologie úspěchu přednášel pro více než sto tisíc posluchačů. Pro veřejnost především v ČR a SR a pro firemní klientelu i v mnoha evropských zemích vyučuje mentalitu úspěchu, komunikaci, prezentační a prodejní dovednosti, typologii osobností, řeč těla, leadership, team building, relaxační, meditační a vizualizační techniky a konzultuje tvorbu firemních kultur. Disponuje dlouholetou praktickou zkušeností z různých organizačních kultur (5 let zaměstnanec globální korporace; 13 let aktivní práce v politice; 18 let vedl stovky prodejců a konzultantů ve vlastních networkingových sítích; celoživotně v komunitách kolem duchovních mistrů; časté pobyty jak v nejvyspělejších, tak i rozvojových zemích; je členem Asociace Transformačních Leaderů Evropy; 23 let ve firemním vzdělávání...). Je autorem dvou knižních bestsellerů "MARK DZIRASA 21 DNŮ" a "MARK DZIRASA CESTY POZNÁNÍ".

Mark Dzirasa Mark Dzirasa 21 dnů Mark Dzirasa Cesty poznání

MUDr. JARMILA KLÍMOVÁ: „NEMOCI DĚTÍ Z HLEDISKA PSYCHOSOMATIKY"

Jak vztahy v rodině a jejich fungování ovlivňují nemoci dětí?

Jak ovlivňují nemoci dětí matka a otec jednotlivě?

Jak je to s nemocemi dětí do 6ti let?

MUDr. Jarmila Klímová je mou osobní psychosomatickou léčitelkou. Díky ní jsem se mohla uzdravit. Vše, co na svých seminářích říká, mi dává velký smysl. Propojuje se to s dalšími souvislostmi a zkušenostmi, které vnímám z jiných oborů, metod a způsobů fungování života a vesmíru, a v neposlední řadě to mi to „funguje". Psychosomatika je pro mne životní styl, který vnímám jako prevenci proti nemocem svým i svých dětí.

Připojuji citaci Jarmily Klímové, která ne zaujala již před několika lety a proč jsem si vybrala právě jiJ :

„Lásky ještě nikdy nikde nebylo dost. Láskou se snad nelze ani předávkovat. Pokud je jí moc, tak se nějak vyloučí. Jako vitamin C. Protože co nám chybí, když máme dost lásky? V podstatě nic. Pokud je lásky nedostatek, tak nám nejdříve začne chybět to, pak tohle, pak všechno. Skoro vždycky tu narážíme na nějaký citový deficit ve smyslu křivd, odmítání, ubližování, zranění, nepřijetí nebo přetěžování...

Když se podíváte na princip mateřství v čistě vztahové rovině matka-dítě, tak matka má být opravdu tou, která přijímá, chápe, chrání, miluje a podporuje. Zároveň je schopná dávat hranice, protože ty znamenají pro dítě bezpečí a dokáže bez vážnějších krizí projít procesem postupného, avšak neustálého oddělování. Od porodu, přes odchod do školky, do školy, mezi vrstevníky až po odchod z domu. Tím, že v mateřské roli tohle oddělování zvládnete a dítě podporujete v jeho růstu, dosáhla jste nejvyšší mety. Neříkám, že to nebolí, ale matka je na tuto bolest přírodou vybavena."

Jarmila Klímová Rodičing Proč a jak psychosomatika funguje Psychosomatycký dotek motýla

PhDr. MAREK HERMAN: „PRAVIDLA NEJSOU POVIDLA"

Proč jsou pravidla základní opěrnou kostrou pro každou zdravou rodinu?

Co startuje zbytečné a ubíjející výchovné problémy s našimi dětmi?

Odpovíme si, zda existuje něco jako tajemství optimální výchovy.

Co vlastně přináší do života táta, co zajišťuje máma a také proč je tak nesmírně důležité, aby táta s mámou drželi pohromadě - budeme se na všechna témata dívat pohledem ženským i mužským

PhDr. Marek Herman je pedagog a lektor osobního rozvoje. Je spoluzakladatelem projektu Začít spolu, zaměřeného na výchovu dětí v mateřských školách. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Byl také jedním z klíčových lidí, kteří stáli u zrodu tzv. dárcovské esemesky, unikátního projektu na podporu individuálního dárcovství a charity v ČR. Přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci a VŠE v Praze. Ve svých seminářích se soustřeďuje zejména na sebepoznání a výchovu dětí do šesti let. Je autorem knihy „Najděte si svého marťana".

Marek Herman Rodičing Najděte si svého marťana

PROSTOR NA RODIČingu DOSTANOU I ZÁSTUPCI INOVATIVNÍCH ŠKOL, ABY VÁS SEZNÁMILI S PRINCIPY A FUNGOVÁNÍM JEJICH ŠKOLY:

Pavel HouškaPavel Houška, ředitel ZŠ HEURÉKA logo Heuréka

Vítězslav Dohnal Mgr. Vítězslav Dohnal, ředitel Scio školy scio škola logo

Petra Komárková Petra Komárková, ředitelka ZŠ Letokruh letokruh logo

Darina Gurutidu MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka ZŠ Perlička

Břetislav Svozil RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., ředitel ZŠ Labyrinth labyrinth logo

Gábina Ježková Gabriela Ježková, ředitelka ZŠ Ježek bez klece ježek bez klece

Majka Staňková Majka Staňková, ředitelka Sdružená škola Majka Sdružená škola Majka

Mgr. Tomáš Jedlička, Waldorfská základní škola     logo waldorf

Rodičing 208

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook