Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

MUDr. Jarmila Klímová a Mgr. Michaela Fialová

Jarmila Klímová

MUDr. JARMILA KLÍMOVÁ

Jarmila Klímová vystudovala lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni. Je psychiatrem a psychoterapeutem s devítiletou praxí v oboru. Ve své soukromé praxi se specializuje především na problematiku vztahů, párovou a rodinnou terapii a psychosomatiku. Je členem České psychiatrické společnosti J.E.Purkyně a Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii.

To, co Jarmile Klímové při praxi psychiatrie chybělo, byl ucelený pohled na lidskou osobnost a vše, co ji obklopuje. Vysvětlení jevů a jejich příčin a pohled skrytých souvislostí, které nejsou jen v naší hlavě, ale všude kolem nás. Obor, který jí na otázky odpověděl, se nazývá psychosomatická medicína.

Jarmila Klímová o sobě:

„Jsem psychiatrem a psychosomatickým lékařem.
Když se mne v první třídě zeptali, čím chci být, jednoznačně jsem odpověděla, že astronomem. Dívala jsem se v té době v televizi na pořad „Okna vesmíru dokořán".
Pak následovala období, kdy jsem chtěla být právníkem, výtvarníkem, ilustrátorem dětských knih, architektem... a nakonec jsem zakotvila na medicíně. A i přes veškeré medicínské vzdělání, které je dodnes pro mou práci základem, se obloukem vracím k principům fungování vesmíru, jež mi dává srozumitelná východiska pro odpověď na otázku „Proč a jak psychosomatika funguje".
Moje další medicínská kariéra byla poněkud klikatá, ale vystoupila jsem z oficiálního zdravotnického systému a díky tomu jsem se mohla vrátit k tomu, že všechno, co potřebuji k životu jsem vlastně věděla už v první třídě :-)"

Michaela Fialová

Mgr. MICHAELA FIALOVÁ

Michaela Fialová je klinický psycholog, rodinný terapeut s celostním a psychosomatickým zaměřením. Vystudovala psychologii na FF UK v Praze. Pracovala v psychiatrické léčebně, má zkušenosti s pacienty se širokou škálou problémů a psychických poruch. Individuální psychoterapie, psychologická diagnostika, vedení terapeutických skupin v rámci ústavní i ambulantní léčby, psychologická ambulantní péče. Účastní se odborných konferencí a publikuje odborné články.

S MUDr. Klímovou vede semináře Úvod do psychosomatiky a Psychosomatika (AKTIP), přednáší v kurzech dopravní psychologie (VŠAPS), přednášky dopravní psychologie pro praktické lékaře.

Michaela Fialová o sobě:

"Jsem psycholog s vášní pro psychomatiku.
Odjakživa jsem chtěla být dětskou sestřičkou. Proto bylo nutné simulovat akutní apendicitidu a nechat se v noci odvézt houkající sanitkou do vzdálené krajské nemocnice - poznat terén. Lékaře jsem už neošálila, apendix mám dodnes a nemocnice se mi tenkrát líbila. Později, v průběhu sestřičkovských praxí už méně a „neskončit ve zdravotnictví" byl jeden z důvodů studia psychologie. A s tím jsem ve zdravotnictví skončila na 12 let stejně a bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Právě tam jsem se potkala s psychosomatikou, homeopatií, akupresurou a později dalšími metodami. Díky tomu dnes, už mimo zdravotnictví provázím klienty na cestě ke zdraví. Mise splněna."

PSYCHOSOMATIKA

Jarmila Klímová říká:  „Psychosomatická je každá nemoc. Ať už ji diagnostikuje klasická medicína jako primárně psychickou nebo primárně somatickou. I když si tedy léčíte artritické koleno, nachlazení, zápal plic, depresi nebo chřipku, vždycky to má psychosomatický kontext.

Nemoc nám říká, že žijeme v něčem, co nám škodí, ale my si toho na psychické úrovni nemusíme být vědomi.

Negativní myšlenka ovlivňuje v každé vteřině své existence všechny buňky vašeho těla. Bez výjimky. To znamená, že nastavení buněčného potenciálu je primárně vedeno nastavením mentálního, tedy myšlenkově-emočního potenciálu, který si v sobě nesete.

Rodina je pro náš život určující. Když chcete složit skladbu, rodina je ten akord, ze kterého pak děláte melodii. Většinou se nikdo z nás neodpoutá od vzorců, o kterých neví, že je má: ‚Nejdřív práce,   potom   zábava‘ nebo ‚holčičky se vždycky chovají takhle, chlapečkové takhle‘. Vy si ani neuvědomujete, že vám ty věty byly řečeny. Dokonce ani nemusely být nikdy vysloveny, ale vaše rodina se podle těchto vět chovala. A vy jste je nakoupili, přijali za své a jedete podle nich dál. Včetně těch hodně nebezpečných typu ‚Nikdy z tebe nic nebude!‘ To je výborný náběh na roztroušenou sklerózu v pětadvaceti."

Jarmila Klímová byla přednášející na RODIČing Festivalu 2016 v Brně, kde hovořila na téma: Mohou rodiče ovlivnit zdraví svých dětí?

Co nejvíce mohou rodiče udělat pro své děti a jejich budoucí zdravý život?

Jarmila Klímová: „Lásky ještě nikdy nikde nebylo dost. Láskou se snad nelze ani předávkovat. Pokud je jí moc, tak se nějak vyloučí. Jako vitamin C. Protože co nám chybí, když máme dost lásky? V podstatě nic. Pokud je lásky nedostatek, tak nám nejdříve začne chybět to, pak tohle, pak všechno. Skoro vždycky tu narážíme na nějaký citový deficit ve smyslu křivd, odmítání, ubližování, zranění, nepřijetí nebo přetěžování...

Když se podíváte na princip mateřství v čistě vztahové rovině matka-dítě, tak matka má být opravdu tou, která přijímá, chápe, chrání, miluje a podporuje. Zároveň je schopná dávat hranice, protože ty znamenají pro dítě bezpečí a dokáže bez vážnějších krizí projít procesem postupného, avšak neustálého oddělování. Od porodu, přes odchod do školky, do školy, mezi vrstevníky až po odchod z domu. Tím, že v mateřské roli tohle oddělování zvládnete a dítě podporujete v jeho růstu, dosáhla jste nejvyšší mety. Neříkám, že to nebolí, ale matka je na tuto bolest přírodou vybavena."

Více o Jarmile Klímové a Michaele Fialové naleznete na www.aktip.cz, www. procajakpsychosomatikafunguje.cz.

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook