Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

Taťjana Horká

Taťjana Horká

Dětská a dorostová psychiatrička, terapeutka Pevného objetí dle etiky Jiřiny Prekopové a rodinná terapeutka a od roku 2004 odborná zástupkyně Psychoprofi s. r. o.
V letech 2000–2004 absolvovala výcvik v Rodinné systemické psychoterapii v Institutu rodinné terapie v Praze. V roce 2009 společně s Mgr. Petrou Vykydalovou a  žáky doktorky Prekopové založila Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové, jehož účelem je podpořit výchovně vzdělávací program Obnova lásky v rodině aneb výchova láskou – pozitivní rodičovství dnes nazývaný „Škola lásky v rodině“.
Od roku 1994 pracovala jako lékařka ve Fakultní dětské nemocnici, Černopolní 9 v Brně, nejprve na kardiologii a následně na interně. Od roku 1999 jako dětská a dorostová psychiatrička na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie, kde v letech 2002-2004 pracovala ve funkci primářky. Od roku 2004 provozuje soukromou psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi v Brně.

Vzdělání

Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě MU V Brně
I. atestace z oboru dětského lékařství (1994)
II. atestace z oboru dětské a dorostové psychiatrie (2002)
III. funkční specializace v systematické psychoterapii (2004)

Aktivity minulé a současné

 • Od roku 1986, již během studia medicíny se věnuje přednáškové činnosti nejprve pro střední zdravotnický personál, později pro lékaře na odborných konferencích a sympoziích, pro psychology, rodinné terapeuty, pedagogy a následně pro širokou veřejnost
 • Od roku 2000 podporuje Občanské sdružení Zdravotní klaun a následně se stává předsedkyní členského shromáždění
 • V letech 2000-2004 absolvovala výcvik v Systemické a rodinné terapii /Praha/. Od roku 2009 je lektorkou Systemické a rodinné terapie v IRT Praha
 • V roce 2004 výcvik v hypnóze I. stupeň /u Prof. Kratochvíla v Kroměříži/
 • V letech 2000-2004 autorkou a realizátorkou pěti projektů dotovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR: „Výtvarná dílna pro Dětskou nemocnici v Brně“
 • Organizátorka znovuobnovení fungování nemocniční kaple v dětské nemocnici společně s Mgr. Pilátem
 • V letech 2005-2007 byla odbornou externí pracovnicí Akademického centra poradenství a supervize v Brně
 • Od roku 2008 spolupracuje s občanským sdružením Anabell v Brně v rámci pravidelného supervizního setkávání
 • V roce 2009 zřizuje společně s Mgr. Petrou Vykydalovou Kupkovou Nadační fond Phdr.Jiřinky Prekopové
 • V letech 2006-2010 absolvuje výcvik Terapie pevným objetím (TPO) podle PhDr. Jiřiny Prekopové, je certifikovanou terapeutkou TPO
 • V roce 2010 získala certifikát od PhDr. Jiřiny Prekopové na lektorku “Školy lásky v rodině“
 • Zúčastňuje se pravidelných supervizích setkávání rodinných terapeutů a práce s reflektujícím týmem na pracovišti Bethesda - manželská a rodinná poradna v Brně
 • Dlouhodobě spolupracuje s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, je lektorkou kurzu „Na rozcestí“
 • V roce 2010 se aktivně podílela jako lektorka na seminářích“ Pozitivní rodičovství“ pořádaných Nadací naše dítě
 • V roce 2010 realizovala projekt pro lékaře: „Pozitivní rodičovství podle PhDr. J. Prekopové“, podpořený Ministerstvem zdravotnictví ČR – v rámci programu Péče o děti a dorost a akreditovaný lékařskou komorou
 • V roce 2011 plánuje cyklus přednášek pro širokou veřejnost – hlavním tématem jsou vztahy a rodina

Členství

 • Členka České lékařské komory
 • Členka České psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • Členka Společnosti rodinných a sytemických terapeutů (SOFT)
 • Předsedkyně členského shromáždění Občanského sdružení Zdravotní klaun
 • Ředitelka Nadačního fondu PhDr.Jiřinky Prekopové (www.prekopova-nadacnifond.cz )

Od 1. 11. 2004 je odbornou zástupkyní a jednatelkou společnosti Psychoprofi s.r.o, která se zabývá komplexní péčí v oboru dětské a dorostové psychiatrie a psychoterapie pro děti i dospělé.
Tato společnost se věnuje také poradenství stran rozvoje osobnosti, přednáškové činnosti a nabízí i další možnosti vzdělávání.


Více najdete na:
www.psychoprofi.cz,
www.prekopova-nadacnifond.cz
www.prekopova-pevneobjeti.cz.

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook