Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

PhDr. Jiřina Prekopová

Jiřina Prekopová

Dr.phil. Jiřina Prekopová je diplomovaná psycholožka a psychoterapeutka. V těchto profesích se mohla uplatnit až po emigraci do Spolkové republiky Německo v r. 1970. Do té doby byla „vším“, i dělnicí v JZD, uklízečkou, telegrafistkou při ČSD, dělala náborářku pro Městské divadlo, postupem obrody vedla literárně-dramatický obor na LŠU, pracovala v osvětě, rozvíjela model estetické výchovy pro podporu vývoje dětské osobnosti.
V Německu pracovala až do odchodu do důchodu v oddělení pro poruchy vývoje na dětské klinice ve Stuttgartu. Je autorkou řady vědeckých článků a vědecko-populárních knih, z nichž některé se staly bestsellery a byly přeloženy do 23 jazyků. Česky vyšly: „Malý tyran“, „Děti jsou hosté, kteří se ptají na cestu“, „Prvorozené dítě“, „Neklidné dítě“, „Když dítě nechce spát“, „Empatie“, „Jak být dobrým rodičem“, „Nese mne řeka lásky“, „Kdybyste věděli, jak vás miluji“, „Odhalte poklad u svého dítěte“ a „Pevné objetí“, „Rodiče mají dělat chyby“.
K terapii pevným objetím pro autistické děti ji inspirovala M. Welch (USA) prostřednictvím nositele Nobelovy ceny etnologa N. Tinbergena (Oxford). Pod jeho několikaletou supervizí a společným poznáním, že autismem vlastně trpí celá technokratická společnost, začala Jiřina Prekopová aplikovat terapii pevným objetím i na jiné poruchy citových vztahů v rodině a rozšiřuje pevné objetí jako životní formu pro obnovování bezvýhradné lásky.
Celostnost její metody, spočívající na základech teologie a křesťanské etiky, antropologie, psychologie, biologie a neurofyziologie obohatilo setkání s Bertem Hellingerem a s jeho učením o systemických řádech v rodině. Jiřinčini žáci zakládají instituty a vzdělávací centra v Česku, na Slovensku, v Německu, v Rakousku, ve Španělsku, v Řecku, v Itálii, v Mexiku, ve Venezuele a v Brazílii.
Dr. Jiřina Prekopová přednáší po celém světě. Jejím nejbližším spolupracovníkem se v České republice stal PhDr. Jaroslav Šturma, předseda Českomoravské psychologické společnosti. Oba jsou vlastně pokračovatelé díla Zdeňka Matějčka, s nímž je vázal filozofický souzvuk a hluboké přátelství. V současnosti ústí tyto síly do projektu „Obnova lásky v rodině – výchova láskou“ a podpora pozitivního rodičovství. Tento projekt má podporovat rodiny s dětmi a preventivně působit před negativní výchovou prostřednictvím odnětí lásky, fyzických trestů, manipulací, ponižování, hyperprotektivní výchovou a dalších nežádoucích jevů.
Více najdete na: www.prekopova-nadacnifond.cz


Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook