Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

Přechodové rituály - Jan Bím

Děkuji Honzovi Bímovi za nádhernou inspirativní přednášku o tom, proč jsou důležité rituály v našem životě a co způsobujeme tím, že je neděláme. Chybí nám tak iniciace do jednotlivých životních etap.

Všechny přechodové rituály mají minimálně dvě důležité fáze - proces oddělení (separace) a proces přijetí. Oba procesy se provádějí nějakými úkony „navenek" a při nich se odehrává důležitá změna „uvnitř", která mění účastníky rituálu. Některými rituály může „adept" projít sám, obvykle ale potřebuje součinnost dalších osob.

Jan Bím : „Podle mne jsou pro život rozhodující tyto přechodové rituály:

POROD - proces, během kterého se dítě fyzicky odděluje od matky, opouští chráněné prostředí. Je

potřeba, aby po fázi oddělení přišla co nejdříve fáze přijetí ( položení tělíčka novorozence

na tělo matky)

PŘECHOD Z DĚTSTVÍ DO PUBERTY

-       symbolické vystoupení ze stínu máminy sukně, psychologické druhé přestřižení pupeční  šňůry

a opuštění dětské bezpohlavní komunity

-       přijmutí toho, že jsem muž / žena, a to včetně měsíčního cyklu

-       přijetí do mužské / ženské komunity

RITUÁL PŘECHODU Z PUBERTY DO DOSPĚLOSTI

-       dospívající se definitivně odděluje od svého dětství, od času hledání sebe, času převažující hry

a zábavy

-       oddělení se také od bezpečí žití v původní rodině a komunitě

-       setkání se se svojí smrtelností a přijetí osobní zodpovědnosti za svůj život a za svoji komunitu

SVATBA - dochází ke změně ze světa vyjádřeného prostřednictvím JÁ do světa vyjádřeného

prostřednictvím MY

RITUÁL PŘECHODU Z DOSPĚLOSTI DO STÁŘÍ

-       je to důležitý rituál, který zajišťuje to, že dorůstají „moudří stařešinové", kteří mohou

společnost moudře vést k harmonickému životu

-       část oddělení je obsažena v úmrtí našich rodičů

-       část přijetí souvisí s narozením vnoučat a tím s přijetím zodpovědnosti za život budoucích

generací

SMRT - umírající se odděluje od života v těle na této zemi a přijímá život nový"

Termín: 28.5.2015

Fotogalerie

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook