Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

Konstelace na Vaše téma - Vojtěch Lust

Děkuji Vojtěchovi za další skvělý konstelační seminář.

Byl velkým přínosem i pro mne osobně, stejně jako pro všechny zúčastněné.

Děkuji všem zúčastněným za obrovskou důvěru, kterou mi dáváte! Přeji všem hodně štěstí do dalšího života a přínosné změny:-)

Je krásné pozorovat jak konstelace fungují a jak mění životy!

Každý z nás se v některém období našeho života dostane do krizových situací, ze kterých nevidí cestu ven a nenalézá žádné východisko.

Tyto krize se mohou týkat partnerského života, finančních záležitostí, pracovního uplatnění nebo, v častých případech, zdravotních potíží.

V těchto těžkých chvílích, kdy se motáme v kruhu a neumíme z něj sami vystoupit, je dobré se obrátit na pomoc zvenčí.

Jedním z postupů, jak obnovit rovnováhu v sobě samých i v rodině, jsou konstelace.

Konstelace vedené Vojtěchem Lustem jsou jedinečné – protože Vojtěch dokáže vnímat i to, co není smysly nebo rozumem běžně postihnutelné. Má silně rozvinutou intuici, věří jí a ví, jak její pomoci využít ve spojení se svými znalostmi a zkušenostmi. Je člověk, který vnímá srdcem, umí se přesně vcítit do vašich pocitů a pomůže vám najít cestu.

Každý člověk může opustit svoji minulost a začít tvořit svoji přítomnost. Je to proces a změna nenastane ze dne na den, ale v tomto výjimečném dni můžete pod vedením Vojtěcha Lusta udělat velký krok kupředu.


CO MOHOU POMOCI VYŘEŠIT KONSTELACE?

Je několik oblastí, kdy lze konstelace s úspěchem použít a neomezeně konkrétních problémů, které jimi můžeme vyřešit:

Partnerské problémy – rozkol v partnerství, opakované chyby ve vztazích, hledání nového partnera

Pracovní problémy – nalezení zaměstnání,pracovní konflikty

Finanční problémy – nezaplacené pohledávky,chyby ve finančních rozhodnutích,chcete zlepšit tok peněz

Rodinné problémy – děti z předchozích vztahů,vztah k rodičům, sourozencům, dětem

Zdravotní problémy – chronické nemoci,dosažení orgasmu,fobie

Pokud máte pocit, že vám ve spokojenosti brání něco, co je skryté.

OBVYKLÝ POSTUP:

Klient, který se v rámci semináře rozhodne si konstelaci postavit, nejprve:

  • Popíše situaci, kterou chce řešit
  • A sdělí, k jakému výsledku chce dojít. Jak si přeje, aby situace vypadala po konstelaci

Další postup vypadá obvykle takto:

  • Lektor klientovi řekne, jaké osoby má pro konstelaci vybrat
  • Klient vybere z přítomných účastníků zástupce osob. Každý účastník, který nechce v konstelaci jako zástupce figurovat, má právo roli odmítnout.
  • Klient rozmístí zástupce v prostoru místnosti podle toho, jak cítí, že je jejich správná pozice.
  • Pak se posadí a sleduje průběh konstelace.
  • Lektor postupně oslovuje jednotlivé zástupce a ti vyjadřují své pocity v těle ( např. bolest hlavy, sevřená hruď ) nebo pocity vůči ostatním zástupcům ( např. sympatie, odpor, lhostejnost )
  • Lektor postupně vede jednotlivé zástupce k rozkrytí vazeb v systému a nastavení rovnováhy – přirozeného stavu systému, ve kterém všichni mají své pravé místo.
  • Ve správném okamžiku lektor do konstelace vezme klienta a ten si vstoupí do své pozice, aby prožil pocity, které jsou pro něj a jeho pochopení souvislostí důležité.

Termín: 16.4.2016Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook