Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

Srdce ve škole a v rodině - Ivana Málková

Paní Ivana Málková nás učila, co je Vědomá pedagogika, jak funguje a proč je dobré ji zavádět do vzdělávání našich dětí. Jde o znovuobjevení přirozených nástrojů, které jsme přestali užívat. Obnovíme-li je, začne se měnit kvalita našich vztahů (v oblasti osobní, profesní, zdravotní, finanční...). Podle Ivany může být jednou z cest odvaha otevřít srdce a obohatit školní prostředí o naši citlivost a prvky systemického přístupu.

Děkuji Ivaně Málkové za úžasnou a inspirativní přednášku, Gabriele Benkové (www.žena3t.cz) za krásnou a obohacující spolupráci, Milušce Šmídové za zachycení jedinečných okamžiků na semináři a v neposlední řadě všem zúčastněným za jejich otevřenost a důvěru.

Ivana Málková: „Škola je systém s vlastními zákonitostmi, pravidly a řády. Stává se, že tato pravidla nejsou známa a respektována. Tehdy může dojít k poruše rovnováhy. Projevy této nerovnováhy mohou být konflikty mezi školou a rodiči, nespokojenost, vztahové obtíže, opakující se podobné události...  Při setkáních nabízím možnost s těmito zákonitostmi se seznámit a najít si své místo v systému školy a rodiny tak, aby došlo k minimalizaci stresu, napětí a strachu z pochybení."

Smyslem vědomé pedagogiky je:

* poznat a přijmout zákonitosti systému školy a rodiny a najít si v nich své místo

* nalézt si vlastní hranice

* uvědomit si své potřeby a naučit se je vyjadřovat

* zacházet s vlastní a cizí autoritou

* respektovat jedinečnost žáka a odlišnosti zvyků rodin, ze kterých žáci pocházejí

* vyzkoušet techniky náhledu na specifické situace

* objevit nevědomé procesy ovlivňující současný způsob práce

* zvýšit vlastní odolnost vůči stresu, únavě a nárokům okolí a důvěru v sebe

* sdílet témata

Termín: 26.11.2015

srdce ve škole a v rodině

Fotogalerie

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook