Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

ROLE MUŽŮ A ŽEN V RODINĚ A V ŽIVOTĚ - Jan Bím a Monika Hasalová

Seminář byl společným setkáním žen a překvapivě velkého počtu mužů.                                V kruhu jsme společně sdíleli a zamýšleli se nad tím, jaké role zastáváme, jak to máme.     Netradiční pojetí bylo přínosem všem, kdo kladli otázky sami sobě a kdo si na ně upřímně odpověděli. Stejně tak poslouchání příběhů jiných lidí nám vždy ukáže něco "našeho" .      A i ti, kdo nesdílí, neptají se - i ti si odnáší hodně podnětů k zamyšlení .

Děkuji Honzovi Bímovi za jeho odvahu udělat seminář "jinak" a Monice Hasalové za sdílení její velké moudrosti.


Jaká je v životě role muže a role ženy? Jaké jsou mužské a ženské archetypy?
Jak vnímáme sami sebe? Jakou roli zastáváme?

V dnešním světě se často role obrací, co tento fakt může způsobovat?

  • Jak se proměnila role mužů a žen?
  • Kdy je žena ve své síle a ta umožní být muži mužem? A skutečně je to žena, která umožní být muži mužem?
  • Proč se nám opakují stále stejné vzorce?
  • Jak si najít partnera se kterým vzájemně rostu - co mne omezuje a kdy rosteme?
  • Jaká je role ženy v rodině a partnerství a jaká je role úloha muže?
  • Jak vnímáme sami sebe? Jakou roli zastáváme?
  • Jak nás zvyky a zvyklosti omezují?
  • Vdnešním světě se často role obrací, co tento fakt může způsobovat?

Již od dob Evy a Adama jsou muži a ženy navzájem jiní, občas se skvěle doplňují a často si život navzájem komplikují. V dnešní době asi ještě více než dříve.

Role mužů a žen v rodině se asi hodně proměňují pod tlakem moderní společnosti, ale uvnitř nosíme "software", který se za staletí příliš nezměnil.

Můžeme začít psát nový příběh partnerství.

Příběh založený na respektu a lásce.

Příběh partnerství, v němž je každý svobodný a dělí se o své nadání se všemi ostatními.

Příběh, který povzbuzuje k dalšímu růstu, k propojení se srdcem a žití plného potenciálu.

Příběh, ve kterém nejsme vázáni a omezeni zvyky a zvyklostmi.

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook